Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Wie we zijn

De Stichting Muziek op Schoot promoot het belang van een gezonde muzikale opvoeding van het jonge kind. Steeds meer onderzoek bevestigt de bijdrage van muziek in de ontwikkeling van kinderen. Sinds 1989 is er een specifieke opleiding, de docentenopleiding Muziek op Schoot, waar musici (en muzikale leerkrachten) zich kunnen scholen om muziekbijeenkomsten te verzorgen voor jonge kinderen met en zonder hun ouders.

De Stichting speelt graag een bemiddelende rol voor andere ouders en verzorgers die het ook belangrijk vinden om de kinderen vroegtijdig met muziek in aanraking te laten komen.

Om op de hoogte te zijn van de recente ontwikkelingen zijn bestuursleden actief in internationale organisaties als Early Childhood Music Education (ECME), International Society for Music Education (ISME), European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (Meryc).

Onze grondlegster Annie Langelaar
Rond 1980 startte Annie Langelaar met muzikale experimenten met peuters. Dit werd opgepakt door haar vakgenoten, die Muziek op Schoot ontwikkelden. Sinds die tijd dragen vakspecialisten op vrijwillige basis bij aan de ontwikkeling en verspreiding van deze kennis. Muziek op Schoot is als pedagogische methode zeer populair geworden onder jonge ouders en bij steeds meer kinderdagverblijven. Wat Annie Langelaar misschien niet had voorzien, is dat deze stappen ertoe hebben geleid dat Nederland toonaangevend is geworden op internationaal niveau op het gebied van muziekeducatie aan jonge kinderen en hun ouders/ verzorgers.

Meer informatie over Annie Langelaar (1913-2001) vind je onder aan deze pagina in een pdf.

Statutaire doelstellingen
De stichting heeft ten doel om kinderen onder de vier jaar kansen te bieden om hun muzikale mogelijkheden optimaal te ontplooien en te ontwikkelen, teneinde een gezonde en brede basis te leggen waarop voortgebouwd kan worden. Overdracht vindt daarbij op natuurlijke wijze plaats door muzikaal spel te integreren in de dagelijkse routine van gezins- en andere opvoedingssituaties in de vroeg- en voorschoolse educatie waarbij nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan cultuuroverdracht.

De stichting wil dit doel (eventueel in samenwerkingsverbanden of allianties) verwezenlijken door:

  1. Verwerven en verspreiden (via alle mogelijke middelen) van kennis en informatie over muziek in de zwangerschap en muziek met jonge kinderen van nul tot vier jaar in het algemeen en in het werken met muziek in groepsverband in het bijzonder, zowel nationaal als internationaal.
  2. Het ontwikkelen, verspreiden en archiveren van leermiddelen en cursus- en documentatiemateriaal, het uitgeven van alle mogelijke publicaties via alle bestaande en toekomstige (digitale) middelen.
  3. Het opleiden, trainen en informeren van volwassenen in het werken met jonge kinderen en muziek.
  4. Het initiëren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.