Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Wat we doen

Het bestuur heeft zich als taak gesteld Muziek op Schoot en Muziek met het Jonge Kind breed uit te dragen.

Dat doen wij door:

  • Aanbieden van de docentenopleiding Muziek op Schoot (in samenwerking met de Stichting Muziek met het Jonge Kind), waarbij wij verantwoording dragen voor het leerplan en de inhoudelijke kwaliteit
  • Lezingen verzorgen voor verschillende doelgroepen, nationaal en internationaal
  • Gelegenheid bieden aan Muziek op Schootdocenten voor uitwisseling (o.a. regiobijeenkomsten en facebook) en nascholing (o.a. studiedagen in samenwerking met Gehrels Muziekeducatie) in het kader van reflectie en professionele ontwikkeling
  • Bemiddeling tussen aanbieder en docenten bij workshop- en scholings aanvragen
  • Volgen en doorgeven van actuele ontwikkelingen
  • Informatie verstrekken aan ouders en verzorgers
  • Beheren van de website
  • Promoten van het belang van Muziek met het Jonge Kind