Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Belang van Muziek

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vroegtijdige stimulering van jonge kinderen belangrijk is en dat muziek hierin een belangrijke rol kan spelen. Baby’s luisteren eerder en langer naar zingen dan naar spreken. Baby’s herkennen melodieën en taalpatronen en de hoeveelheid tijd die opvoeders spelend, zingend en sprekend met hun jonge kind doorbrengen blijkt evenredig gekoppeld aan de hoeveelheid taal die zij later tot hun beschikking hebben. Het potentieel tot ontwikkeling is bij alle kinderen aanwezig, maar zonder de juiste opvoeding en stimulans komen deze talenten niet volledig tot hun recht.

Onze stichting wil er voor zorg dragen dat alle jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar in aanraking komen met muziek. Ieder kind heeft het recht om in zijn/haar (muzikale) ontwikkeling gestimuleerd te worden. Wanneer muziek en zang spelenderwijs geïntegreerd zijn in de opvoeding en dus in het dagelijkse leven van kinderen, wordt er een fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

Concrete ideeën voor de baby’s en peuters vind je bij Muzido en Muziekidee en voor de kleuters bij Aan de slag

10 redenen om muziek te maken met je kindje

  1. Liefde – Als je zingt met je kindje, leert het jou en je stem kennen. Je bent de eerste belangrijke stem in zijn leven. Je kindje leert dat je van hem houdt. Je hoeft echt geen mooie stem te hebben. Zing gewoon voor hem: jij bent zijn ‘ster’. 
  2. Herkenning – Jonge kinderen zijn gebaat bij veiligheid. Vaste liedjes helpen bij de dagelijkse activiteiten. Ze geven herkenning en voorspelbaarheid, je kindje weet wat er komt.
  3. Spelen- door met je kindje te zingen en te spelen is er interactie, je hebt samen plezier en leert elkaar steeds beter kennen.
  4. Taalontwikkeling – De taalontwikkeling ligt dichtbij de muzikale ontwikkeling. Als je zingt en praat tegen je kindje, leert het woorden, taalstructuren en communicatie. Door zingen wordt het taalbegrip gestimuleerd.
  5. Nieuwe woorden – In de liedjes zing je over van alles. Je kindje leert woorden te associëren met personen, dieren en dingen. Als je zingt over de knuffelpoes die in zijn bedje ligt, deze laat zien en een miauw-geluid maakt leert je kindje dat dat bij elkaar hoort. Zo komen er steeds nieuwe woorden en begrippen langs die je benoemt en die het kindje leert kennen: de delen van je lichaam, het speelgoed, maar ook bijvoorbeeld de handelingen die je uitvoert: ik ga je wassen. 
  6. Ritme en rijm – In de liedjes en versjes zit veel regelmaat, de woorden worden ritmisch gezongen of gesproken in een maat. Daardoor kun je de woorden veel beter onthouden. Het rijmen draagt daaraan nog eens extra bij. 
  7. Het hele gezin betrekken – Met zingen kan iedereen meedoen. Het schept een enorme band als je met het hele gezin samen zingt. Maak er een familie-happening van.
  8. De eigen naam leren kennen – in veel liedjes kun je de naam van je kindje zingen. Hierdoor gaat het zijn naam steeds beter kennen en weet na verloop van tijd dat die naam bij hem hoort.
  9. Beter luisteren – Voor de taalverwerving (ook later voor het lezen) en voor communicatie is het belangrijk goed te kunnen luisteren en nuances te leren onderscheiden. Door veel te zingen worden de oren gescherpt.
  10. Liedjes en muziek helpen om je gevoelens te begrijpen of te veranderen. Liedjes bieden troost, rust of maken je blij. Het helpt je om te leren met je gevoelens om te gaan.