Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Ons aanbod

Muziek in de voorschoolse opvang

Muziek en bewegen zijn een onuitputtelijke bron voor activiteiten vol plezier. Door liedjes en muzikale spelactiviteiten te integreren in de dagelijkse gang van zaken in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf worden de kinderen op een speelse manier begeleid in hun muzikale en algehele ontwikkeling.

De Stichting Muziek op Schoot wil een platform zijn om kennis over muziek in de voorschoolse educatie uit te dragen door middel van het geven van advies, opleidingen, cursussen, lezingen en demonstraties.

Overal in het land zijn Muziek op Schootdocenten werkzaam die een lezing , demonstratie, Sing-in of een korte cursus kunnen verzorgen. Desgewenst kan contact worden opgenomen met de Stichting Muziek op Schoot voor het vinden van een geschikte inleider. In samenwerking met een muziekvereniging in uw omgeving kunt u ook een Klein Duimpjeconcert organiseren.

Cursussen en studiedagen
Voor pedagogische medewerkers worden  muziekcursussen op maat aangeboden. Deze cursussen worden gegeven door professionele, gediplomeerde Muziek op Schootdocenten. Voor de invulling van studiedagen, scholingsaanbod, coachingstrajecten en het geven van lezingen kunnen we bemiddelen.
Ben je op zoek naar een aanbod op maat, neem dan contact op met de Stichting Muziek op Schoot.

Twee keer per jaar organiseert Gehrels Muziekeducatie een landelijke studiedag met veel workshops voor mensen die werkzaam zijn in het basisonderwijs, de muziekschool en de kinderopvang. Op hun website staat het programma voor de volgende studiedag.

Een muzikaal kinderdagverblijf
Willen jullie je profileren als een muzikaal kinderdagverblijf?
De Stichting Muziek op Schoot biedt de mogelijkheid tot ondersteuning en coachen bij het realiseren hiervan.