Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Muziek op Schoot in Rosmalen / Den Bosch (Muzikindjes)

Terug naar het overzicht
Locatie: Perron-3
Adres: Hoff van Hollantlaan 1
Postcode: 5243 SR
Plaats: Rosmalen
DAG-ochtend: maandag, zaterdag
Docente: Judith Geevers-Kuipers
email: info@muzikindjes.nl
Telefoon: 06 - 39 75 14 07
Website: http://www.muzikindjes.nl
Opmerking: Samen met je (klein)kind muziek maken, liedjes zingen, spelen met instrumenten en andere materialen, luisteren naar muziek en bewegen op muziek. Jonge kinderen zijn er gek op! Er worden bekende liedjes uit de Nederlandse cultuur gezongen en zo dus overgedragen en daarnaast worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om ook naast de lessen vaker thuis met muziek bezig te zijn, juist door de focus te leggen op alledaagse dingen en hier liedjes bij te zingen. De ouders/verzorgers krijgen per kind een boekje mee naar huis en kunnen de liedjes uit de lessen hierin verzamelen. Met muziek als bindmiddel worden spelenderwijs verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, waaronder de muzikale, sociale, emotionele, motorische en taal/spraakontwikkeling. Een Muziek op Schoot®-cursus biedt wekelijkse quality-time tussen kind en ouder/verzorger. Dit versterkt de band.

Bekijk meer activiteiten