Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Docentenopleiding Muziek op Schoot


Je kan je nu inschrijven voor de docentenopleiding Muziek op Schoot.

Post hbo-opleiding docent Muziek op Schoot®
18 t/m 24 juli 2022 in het midden van het land + vier zaterdagen


Werk je graag

 • met de allerjongste kinderen
 • met muziek
 • in de ochtenduren
 • met fantastisch veel werkplezier

..en draag je graag bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen?

Lees dan verder, want dan is de docentenopleiding Muziek op Schoot iets voor jou!

Beroepsperspectief

 • –  Muziek op Schootdocent op een muziekschool/kunstencentrum
 • –  Muziekspecialist in de kinderopvang en peuterspeelzaal
 • –  Eigen Muziek op Schootpraktijk
 • –  Geven van workshops en korte cursussen aan o.a. pedagogisch medewerkers
 • –  Verzorgen van ouderavonden en informatiebijeenkomsten
 • –  (Gast)docent op opleidingen voor beroepsonderwijs
 • –  Geven van Sing-in’s en/of kinderconcerten

 (lees onder de foto's verder...)

Inhoud van de opleiding

Tijdens de post-hbo gecertificeerde docentenopleiding Muziek op Schoot werkt de deelnemer aan het verwerven van competenties om op een professionele wijze jonge kinderen in hun muzikale ontwikkeling te kunnen begeleiden.

Kennis van en inzicht in

 • de muzikale ontwikkeling en de zangstem van jonge kinderen;
 • de emotionele, zintuiglijke, taal/spraak, motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling
 • communicatieprocessen
 • geschikt lied- en spelrepertoire
 • geschikte instrumenten en materialen


Vaardigheden

 • muzieklessen ontwerpen en uitvoeren die aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van kinderen;
 • tijdens de muzieklessen de eigen muzikale vaardigheden met betrekking tot zingen, spelen en bewegen inzetten;
 • een goed observatievermogen om adequaat in te kunnen spelen op de muzikale mogelijkheden van de kinderen;
 • communicatieve vaardigheden in het omgaan met zowel kinderen als volwassenen (ouders, pedagogisch medewerkers e.d.);
 • een affectief, respectvol en veilig klimaat scheppen.


Houding/ adequaat professioneel gedrag

 • een muzikale basishouding waarbij de kwaliteit van de muziek en de kwaliteit van het samen muziek maken voorop staat om de muzikale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen;
 • een positief kritische houding naar het eigen functioneren;
 • reflecteren op het eigen handelen;
 • bewustzijn van haar voorbeeldfunctie naar de kinderen en hun ouders.


Meer informatie?
Download de brochure die onderaan de pagina staat. Daar vind je informatie over de inhoud, de werkwijze, het beroepsperspectief en de kosten.

Heb je vragen die de brochure niet beantwoordt of wil je alvast een reservering maken voor de opleiding, stuur dan een mailtje naar bureau@muziekmethetjongekind.nl 

De docentenopleiding Muziek op Schoot is CRKBO geregistreerd en derhalve vrijgesteld van BTW.