Muziek met het Jonge Kind Muziek met het Jonge Kind

Muziek met het Jonge Kind

We willen bekendheid geven aan het belang van muziekeducatie voor het jonge kind (0-6 jaar)
en ouders en kinderen kennis laten maken met muziek.

Hallo, hallo hallo, ik ben Annemarie Rijkee

Iedere Muziek op Schoot®les geven peuters bij het 'hallo-liedje' aan de allerliefste handpop een handje en vertellen hun naam. In deze rubriek komt nu de Muziek op Schootdocent zélf aan het woord: zo leren we allemaal heel veel Muziek op Schootdocenten kennen! Regelmatig komt er op onze website van Muziek met het Jonge Kind een interview met een van de vele Muziek op Schoot docenten die actief zijn in Nederland (en België). Daarna zal zij het ritmestokje overnemen en de volgende docent interviewen. 
Deze keer een interview met Annemarie Rijkee.

Waarom ben je Muziek op Schoot lessen gaan geven? In 2013 werd ik gevraagd om een Ukkepuk concert te geven in samenwerking met het Ridderkerks Symphonie orkest. Geen idee wat me te wachten stond, maar het leek me wel een uitdaging. Margre van Gestel werd mijn coach. Ik werkte toen al 38 jaar als fluitdocente en docente jonge kinderen vanaf 4 jaar. Het concert ging erg goed, ik voelde me zo blij tussen al die enthousiaste kinderen en eigenlijk als een vis in het water. Bekenden viel het op hoe ik straalde en hoe de kindjes op me reageerde. Toen is het moment geboren hier meer mee te doen en te kiezen voor de opleiding

Doe je er ook nog andere werkzaamheden naast?
Naast fluitdocente werk ik ook als uitvoerende fluitiste. Verder geef ik de cursussen Muziek met kleuters en Kies een instrument.

Wat is het leukste, meest ontroerende, vreemdste,....wat je ooit in je lessen hebt meegemaakt? Of vertel iets over een mooi moment uit een les.
Er zijn maar weinig lessen die voorbij gaan zonder bijzondere momenten.
Maar ik noem er twee die me het eerst te binnen schieten: Een heel enthousiast peutertje dat altijd op me afrent en meteen begint te knuffelen en die al voor de derde cursus komt, gaat iedere week bij de begintonen van het Afscheidsliedje huilen, echt dikke tranen, dat vind ik zo ontroerend. Haar moeder vertelde dat ze Iedere ochtend bij het wakker worden vraagt: ‘Gaan we vandaag naar Annemarie?’, geweldig toch!
Nog een ontroerend moment: In de peutergroep zat dit keer een autistisch kindje. Ze heeft de hele cursus op een afstandje zitten kijken, veilig op moeders schoot. Thuis bleek ze alle activiteiten en liedjes heel goed na te spelen. Bij de afsluiting van de laatste les rende ze naar me toe en pakte me met beide armpjes stevig vast. Dit moment was erg heftig, haar moeder barstte in tranen uit ‘ dit had ze nog nooit gedaan’ het moment heeft minuten geduurd, ik vond het te bijzonder dit af te breken.

Ben je zelf op jonge leeftijd met muziek in aanraking gekomen?
Er is altijd muziek in mijn leven geweest. Mijn vader was gitarist net zoals mijn oom (de man van Petra Frijling), zij speelden vaak samen en ik weet nog dat ik daar altijd erg van genoot. Mijn vader daagde mij vaak uit om als klein meisje mee te zingen. Hij vertelde altijd trots dat ik in een fantasietaaltje eigen liedjes verzon. En als hij midden in een liedje onverwachts overging in een andere maat- of toonsoort, ging ik daar moeiteloos in mee. Er is een bandopname, waarop te horen is hoe ik als tweejarig meisje feilloos mijn vader volg. Bizar om te horen. Muziek heeft altijd een belangrijk onderdeel in mijn leven gespeeld en zal dit altijd blijven doen.

Als je terugkijkt naar jouw manier van werken in je eerste jaar en nu, is er dan wat veranderd?               
O ja zeker, alles gaat me steeds makkelijker af. Improviseren vind ik leuk. Ingaan op het moment van de dag; een plotselinge gebeurtenis, hoe klein ook, die een aanknopingspunt biedt voor verrassende muzikale wendingen.

Wil je iets kwijt over beeldende kunst, het leven of de liefde in relatie tot muziek?
Kunst moét!!!!! Kunst verdiept, verbindt, emotioneert. Muziek is zo heilzaam. Het voedt en activeert ons als mens: fysiek, geestelijk, emotioneel en eigenlijk dus ons ‘zijn’. Muziek zorgt voor harmonie; verbindt ratio en emotie. Daarom dat muziek zo belangrijk is bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Muziek biedt troost, bevrijdt intens verdriet, maakt blij en gelukkig. Een leven zonder kunst of muziek is voor mij een schraal, arm leven. Misschien is dat wel mijn belangrijkste drijfveer om mensen vanaf zeer jonge leeftijd te begeleiden en te enthousiasmeren zich muzikaal te ontwikkelen. Daar ben ik al 42 jaar mee bezig.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste elementen in de MoS les?
Interactie ouder/kind. Ik merk soms dat ouders heel geremd zijn, allerlei excuses bedenken om maar niet te hoeven zingen of te bewegen. Voor mij een uitdaging ze dit wel te laten doen en dat lukt uiteindelijk altijd. Het blijft toch een wonder wat muziek allemaal met een kind doet. Bij de start van de les zijn de kinderen vaak onrustig. Sommigen maken herrie, anderen huilen alleen maar..... en dan het magische moment.......ik speel of zing en iedereen is stil. Prachtig!

Ik ga op vakantie en ik neem mee..…
Heel veel boeken en mijn ipad met het muzieknotatie programma Notion, want ik ben altijd bezig nieuwe liedjes te bedenken.

Wie ga jij hierna interviewen en waarom?
Myriame van Genuchten, een collega bij Tobe. Myriame is een zeer ervaren docente waar ik veel van heb geleerd.

Dank je wel Annemarie voor het beantwoorden van deze vragen.